lördag 21 november 2009

Who is this?Drömmar, både bra och dåliga, konstiga och verkliga. Denna goa figur finns i verkligheten men här är den overklig både utseendemässig och så är den ju overklige efter som det är ett fotografi. Drömmer om att den skall bli verklig och ta mig en tur ut i dess verklighet - undra om man då uppnått nya dimensioner?

Inspiration och Kreativitet Tema Drömar


Drömmar, det första jag tänkte på var denna sången, så ni får den som bonus!

Dreams, both good and bad, funny and real. This figure is in reality but this is the unreality of both appearance and unreal since it is a photograph. I want it to become alive and give me a ride out of its reality - wonder if we then reached new dimensions?

Pink Saturday
Unique ExposuresPink